Lư Đốt Trầm Cao Cấp men rạn – VHT01

150,000  120,000 

Lư xông gốm nhiều màu sắc

còn 14 hàng