Hương Sào, Nhang Cây Thời Gian Cháy 8 Tiếng – Thẻ 3 cây

(1 đánh giá của khách hàng)

30,000 

Tên sp: Nhang hương cây cháy theo thời gian

  • Mùi:  Bách Hương
  • Thời gian cháy: 8 giờ
  • Thành phần: Que tre, bột gỗ tự nhiên, Hồi, Quế, Hương bài, Đinh Hương….