TRẦM HƯƠNG VÒNG 2 GIỜ – VIỆT HƯƠNG TRẦM

3,000  280 

Hương Trầm Vòng cao cấp
– Thời gian cháy: 2h
– Hộp 24 vòng
– Nguyên liệu: Bột trầm hương, keo bời lời
– Nguyên liệu sạch không hóa chất