HƯƠNG TRẦM VÒNG 4 GIỜ – VIỆT HƯƠNG TRẦM

500,000  420,000 

Hương Trầm Vòng cao cấp
– Thời gian cháy: 4h
– Hộp 24 vòng đơn
– Nguyên liệu: Bột trầm hương, keo bời lời
– Nguyên liệu sạch không hóa chất