Nhang Trầm Hương không tăm cao cấp – Việt Hương Trầm

250,000 

  • Loại sản phẩm: Nhang trầm hương không tăm cao cấp – Việt Hương Trầm
  • Thành phần: bột trầm hương, keo thực vât (keo cây bời rời).
  • Xuất xứ: Quảng Nam
  • Trọng lượng: 20 g
  • Thời gian cháy: 20 – 25 phút/cây.