Lưu trữ thẻ: hương sạch ít khói

Hương Nhang Sạch Dùng Cho Phòng Kín – Phòng Làm Việc

Khói hương độc hại đối với người dùng

Hằng ngày đối với những nơi văn phòng hay cửa hàng kín gió, phòng máy lạnh nếu thắp hương (nhang) sẽ sinh ra rất nhiều khói và mùi, gây khó chịu trong phòng. Nếu khói nhang đó chứa chất độc hại do cây hương (Nhang) được ngâm tẩm hóa chất thì sẽ rất nguy hiểm […]