Việt Hương Trầm tham gia Hội chợ Xuân 2018 Tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội

Từ ngày 06/02/2018 đến ngày 12/02/201Việt Hương Trầm tham gia Hội chợ Xuân 2018 Tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ: 
– Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
– UBND Thành phố Hà Nội

Một số hình ảnh của Việt Hương Trầm tại hội chợ:

Hội chợ xuân tại cung VHHN Việt Xô
Hội chợ xuân tại cung VHHN Việt Xô – 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Hội chợ xuân tại cung VHHN Việt Xô - 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Hội chợ xuân 2018.
Giản hàng của Việt Hương Trầm tại Hội chợ xuân tại cung VHHN Việt Xô - 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Giản hàng hương nhang sạch Hoa Việt của Việt Hương Trầm tại Hội chợ xuân 2018
Gian hàng của Việt Hương Trầm tại Hội chợ xuân tại cung VHHN Việt Xô - 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Việt Hương Trầm có đầy đủ các sản phẩm từ trầm hương sạch để giới thiệu với khách tham quan hội chợ: hương (nhang) trầm, trầm nụ, trầm tăm, lư đốt trầm hương, Hương Sào Hoa Việt.
Gian hàng hương, nhang sạch của Việt Hương Trầm tại Hội chợ xuân tại cung VHHN Việt Xô - 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Giản hàng hương nhang sạch Hoa Việt của Việt Hương Trầm tại Hội chợ xuân 2018.

“Nhang sạch không khói”
“Hương không hóa chất”
“An toàn sức khỏe”

 

 

 

Comments

comments

Trả lời