Lưu trữ thẻ: gian hàng việt hương trầm

Việt Hương Trầm tham gia Hội chợ Xuân 2018 Tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội

Từ ngày 06/02/2018 đến ngày 12/02/2018 Việt Hương Trầm tham gia Hội chợ Xuân 2018 Tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội ĐƠN VỊ BẢO TRỢ:  – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – UBND Thành phố Hà Nội Một số hình ảnh của Việt Hương Trầm tại hội chợ: “Nhang sạch không khói” “Hương […]